algemeen

De zorgbeveiliger

zorgbeveiliging

de betaalde zorgbeveiliger van wacht, werkzaam in een financieel centrum – beoordeling, tests en opsporing van besmette personen, uitgaande bewaking van bezoekers. de professionele zorgbeveiligers, de niet zo professionele zorgbeveiligers , het medisch personeel dat in een van de zorgcentra werkt, de bewakingsagenten voor centra voor volwassenenzorg, de zorgbeveiligers van een ziekenhuis, het bewakingspersoneel van sommige instellingen in pauzeruimten, de zorgbeveiligers van kantoren, het hotelpersoneel, de zorgbeveiligers van het woonzorgcentrum, de zorgbeveiliger die niet betrokken is bij direct patiëntencontact, kinderring die thuis werkt in verschillende problemen. De zorgbeveiligers moeten zich bezighouden met een breed scala van activiteiten, en in de zorgcentra vinden verschillende testen plaats. Het belangrijkste werk dat deze zorgbeveiligers moeten verrichten is dat zij flexibel moeten zijn in de omstandigheden en situaties waarin zij werken, dat zij een open geest moeten hebben en zich moeten kunnen aanpassen aan verschillende soorten geestelijk gestoorde mensen. Dit betekent dat zij, om hun doeltreffendheid te maximaliseren, over de volgende vaardigheden moeten beschikken

-op zijn gemak en handelen buiten zijn dagelijkse routine, altijd flexibel, aanpasbaar, en flexibel situationeel bewustzijn. Dit vereist dat de nieuwe veiligheidsagent: grenzen kan overschrijden; kan werken in een dynamische, actieve en voortdurend evoluerende omgeving; een ontspannen, open, plezierige en enthousiaste houding aanneemt; zich kan aanpassen; voortdurend op zoek gaat naar nieuwe ervaringen. Hij of zij moet in staat zijn uiteenlopende taken uit te voeren, aangezien van hem of haar wordt gevraagd hard te werken en zeer complexe problemen op te lossen. Aangezien in een gesofisticeerd financieel centrum zoveel werk kan worden verricht, zijn de bewakingsagenten voortdurend sterk betrokken bij de dagelijkse uitoefening van het betaal- en betalingsbeheer. Dit betekent dat zij hun elasticiteit en flexibiliteit moeten aanpassen om in verschillende omgevingen en situaties te kunnen werken.

-in een veilige en beveiligde omgeving; actief communiceren met al het andere beveiligingspersoneel in het zorgcentrum, alsmede met het leidinggevende personeel van het centrum; altijd aan het dienstdoende leidinggevende personeel doorgeven wat zij zien, ruiken, horen, proeven en aanraken.

-in staat zijn een groot aantal handelingen met een zeer hoog kwaliteitsniveau uit te voeren door zich aan te passen aan het schoeisel en de kleding die de zorgbeveiligers dragen en door de ruimten waarin zij werken te veranderen, en door gebruik te maken van een grote verscheidenheid aan meubilair en werktuigen; inzicht hebben in nieuwe technologieën en vaardig zijn in het gebruik daarvan.

– een overtuigend beeld creëren bij de aanwezigen van de instelling, door gebruik te maken van verschillende technieken.

– worden zeer efficiënt met gewoonten, door hun eetgewoonten, oefenregimes, en snacks te controleren.

– zich in hoge mate kunnen aanpassen aan de belastingen en de eisen van hun werk; besluitvaardigheid kunnen ontwikkelen; zich kunnen aanpassen aan een breed scala van externe situaties. Zij moeten ook een hoge mate van stiptheid en efficiëntie bij de uitvoering van hun taken beheersen.

– regelmatig lichamelijk onderzoek doen.

– in staat zijn effectief samen te werken met de familie van cliënten in verschillende situaties; een professionele houding en integriteit aan de dag kunnen leggen; een gemakkelijke houding kunnen aannemen en bereikbaar zijn zolang zij nodig zijn.

– werken onder strakke deadlines in hun eigen tempo en zich aanpassen aan de wisselende omstandigheden binnen het centrum.

– in staat zijn om snel hun eigen conclusies te trekken, en verder te gaan met de processen van het centrum.

– in staat zijn hun communicatievaardigheden te gebruiken om andere personeelsleden te antwoorden.

Deze vaardigheden beschrijven enkele van de belangrijkste vaardigheden waarover bewakingsagenten moeten beschikken om te slagen in hun rol als supervisor. Helaas wordt dit door vele informele bronnen uitgelegd en is het niet bepaald gemakkelijk te verwezenlijken, maar zodra een veilige omgeving is gecreëerd, kunnen deze vaardigheden werkelijk wonderen doen voor het intensiveren van de levenskwaliteit van het personeel. Goed gedaan, een zorgbeveiliger is een bewaker, ongeacht de omgeving en alles wat er door hem of haar heen gaat.

We kunnen zien hoe de zorgbeveiligers in gewone kantoren en bedrijven belangrijke taken volbrengen zonder tegen de problemen aan te lopen die zorgbeveiligers in problemen en klinische gebieden tegenkomen. Zo zien we in het districtsziekenhuis zorgbeveiligers die dicht bij hun supervisors staan en helpen met een breed scala aan logistieke taken, zoals het voordeel tweeledig is: één, in conditie sluiten zij alle deuren van patiënten voor eventuele examinatoren, inspecteurs, of managers van de faciliteit. Twee, door de bevelen van de opzichters op te volgen slagen zij erin de inhoud van de faciliteit zo goed georganiseerd en veilig te houden, dat andere belanghebbenden niets kunnen aanraken.

Bovendien zijn de zorgbeveiligers de eersten die snel naar de faciliteit gaan en reageren op noodsituaties, zoals de agressieve verzoeken van personeelsleden, de transmissie van een ambulance of mensen die medische spoedhulp nodig hebben in het centrum. Zij moeten snel zijn en de informatie bij de juiste persoon of instantie krijgen, ook al kunnen zij al die prachtige mensen en instructies niet volgen. Hun snelheid is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat er geen lange vertragingen of verwarde instructies zijn of vertragingen die bijzonder tragisch zijn, waardoor het wachten in de faciliteit zelf vreselijk lang en nutteloos is en minder mensen worden blootgesteld aan problemen in verband met de gezondheidszorg.